Слухова загуба при възрастни

Слуховата загуба подлежи на терапия

Хората са склонни да чакат
от до 7 години
между първите симптоми и времето, в което започват да търсят помощ.

Имате ли симптоми?

Общи признаци на слухова загуба

 • Искате другите да повтарят какво са казали
 • Звука на телевизора или радиото Ви са силни за другите
 • Имате проблеми с разбирането на разговори на шумни места
 • Имате усещането, че другите мънкат или завалят думите
 • Имате проблеми с женски и детски гласове
 • Имате проблеми с чуването по телефона
 • Чувствате се по-раздразнителни или депресирани
 • Избягвате социални ситуации, които преди са ви харесвали
 • Трудно ви е да следите динамичен разговор
 • Пропускате важна информация по време на делови срещи
 • Други хора ви казват, че имате загуба на слуха