hearing aids

Зад ухото

Най-разпространеният стил слухови апарати в света. Версии: стандартен, мини и мощен.
Стандартни цветове
Функции:
  • Дискретен дизайн
  • Разнообразие в избора на цвят
  • При умерена до тежка слухова загуба
  • Без труднодостъпни бутони или дискови регулатори
Налични технологии:
Z SeriesTM 3 SeriesTM