SoundLensTM

Невидими слухови апарати

SoundLens са нашите най-съвършени невидими слухови апратаи на пазара. Индивидуално прилягащи на точните ви нужди и на уникалната форма на ушния ви канал, те се поместват комфортно дълбоко във вашето ухо, така че само вие знаете, че те са там. Макар и миниатюрни, SoundLens разполагат с всички наши водещи технологии. Те са първите и все още най-популярните индивидуално прилягащи невидими-в-канала (IIC) слухови апарати, които някога са правени.

  Вие искате

  SOUNDLENS предоставя възможност

 • Вие искате

  Малки, дискретни слухови апарати.

  SOUNDLENS предоставя възможност

  Най-малките, най-съвършените слухови апрати, които произвеждаме.

 • Вие искате

  Начин да чувате по-добре в шумна среда.

  SOUNDLENS предоставя възможност

  Най-съвършена система за редуциране на шума и разпознаване на говор, предназначена да поддържа разбираемостта на говора и да редуцира усилието при слушане*.

  *Sarampalis, A., Kalluri, S., Edwards, B., Hafter, E. (2009, October). Обективно измерване на усилието при слушане: Effects of background noise and noise reduction. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52, 1230-1240.

 • Вие искате

  Помощ да чувате високочестотни звуци (детски и женски гласове, например).

  SOUNDLENS предоставя възможност

  Единствената технология, която копира високочестотните говорни сигнали в ниските честоти, където те се чуват по-лесно.

 • Вие искате

  Без брум или свистене.

  SOUNDLENS предоставя възможност

  Нашата водеща в своята област технология за елиминиране на микрофонията оставя в миналото слуховите апарати с брум и свистене.

 • Вие искате

  Пригодено за вас, персонализирано прилягане.

  SOUNDLENS предоставя възможност

  Невидим слухов апарат, отлят по поръчка за вашия уникален ушен канал.

Стилове SoundLens Synergy: