Защита на слуха

Продукти, които могат да ви помогнат да съхраните здравето на слуха си.

Превенцията на слуховата загуба започва оттук

Слуховата загуба може да бъде пряк резултат от професионална или развлекателна дейност или просто вследствие на въздействието на силни звуци. От специалните тапи за уши до шумозаглушителите за музиканти, Starkey предлага разнообразна защита и подпомагащи слуха продукти. Поговорете със своя слухопротезист за допълнителна информация относно вашата защита на слуха и слуховите ви потребности.

Електронна защита на слуха
SoundGear™ е пълна гама 100% дигитални продукти, които едновременно повишават вашата информираност за заобикалящата ви среда и автоматично защитават ушите ви от силен шум, например изстрели от огнестрелни оръжия, двигатели или промишлено оборудване и инструменти. SoundGear се изработват в три стила и представляват най-новите постижения в електронната защита на слуха. Поговорете със своя слухопротезист, за да разберете дали бихте могли да се възползвате от SoundGear, или посетете SoundGear.com за повече информация.

Традиционни предпазни средства за слуха
Индивидуално прилягащите тапи за уши предоставят изключителна защита от шум в различни развлекателни и професионални обстановки. Starkey предлага широка гама възможности за избор. Обърнете се към своя слухопротезист, за да откриете подходящата за вас защита на слуха.