Помогнете на любим човек

Помогнете на тези, за които ви е грижа, да получат нужната им помощ за слуховата си загуба

Вие можете да промените нещата

Слуховата загуба не засяга само човека, който страда от нея. Тя касае и техните съпрузите, членовете на семейството и приятелите.Физически, неспособността да чуват предупредителните сигнали или гласовете на близките им, е възможно да подложи живота им на опасност. Дори емоционално, това въздействие може да резонира в цялото семейство и в социалните кръгове - от разочарование от това да се повтаря казаното по няколко пъти до тъга, когато виждаме как любимият човек се е изолирал от хората и дейностите, които обича.
Да убедим някого да потърси помощ за слухова загуба е правилното нещо, което трябва да направим, макар че не винаги е лесно.

Какво можете да направите

  • Поговорете с любимите си хора за тяхната загриженост за слуха им.
  • Внимателно им напомняйте за тяхната слухова загуба всеки път, когато им "превеждате" или повтаряте нещо.
  • Насърчавайте ги да посетят професионалист по грижи за здравето на слуха, за да проучат повече и да намерят отговор на въпросите си.
  • Предложете да им вземете час за преглед на слуха и да ги придружите.
  • Напомнете им, че от една консултация със слухопротезист няма какво да загубят, а има възможност да спечелят всичко.